of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9611
Rekombinant DNA Teknolojisi
2.00
2.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Ufuk Çelikkol Akçay
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan güncel ilke ve yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretmek.
Dersin Hedefleri
Gen manipülasyonunun temel teknikleri ve klonlamanın araçlarını uygulamalı olarak öğrenmek. Klonlamada kullanılan vektörler hakkında bilgi edinmek, duruma uygun vektör seçebilmek. Genomik DNA kütüphaneleri, cDNA kütüphaneleri ve RACE gibi farklı gen klonlama stratejilerini öğrenmek. Bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliğinde kullanılan yöntemleri öğrenmek. Farklı bakteri, maya ve mantarları klonlama aracı olarak kullanmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Gen manipülasyonunun temel tekniklerini öğrenmek. DNA moleküllerini kesmek ve birleştirmek. Plasmid ve faj vektörlerinin özelliklerini öğrenmek. Kozmidler, fazmidler ve diğer gelişmiş vektörler yapılarını öğrenmek. Genomik DNA kütüphaneleri, cDNA kütüphaneleri ve RACE gibi farklı gen klonlama stratejilerini öğrenmek. DNA sekanslama tekniklerini öğrenmek. Klonlamada bakteri ve mantarların kullanımı uygulamalı olarak öğrenmek. Protein mühendisliği konusunda güncel gelişmeleri öğrenmek.
Dersin İçeriği
Gen manipülasyonunun temel teknikleri, DNA moleküllerinin kesilmesi ve birleştirilmesi, plasmid ve faj vektörlerinin özellikleri, tek zincirli DNA vektörlerinde klonlama, kozmidler, fazmidler ve diğer gelişmiş vektörler, genomik DNA kütüphaneleri, cDNA kütüphaneleri, RACE, DNA sekanslama teknikleri, bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliği, klonlamada bakteri ve mayaların kullanımı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
3
30
Ödevler
4
6
24
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
14
10
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Koordinatör tarafından hazırlanan ve derlenen
Diğer Kaynaklar
SB Primrose, RM Twyman, Principles of gene manipulation and genomics, 2007, Blackwell Publising, ABD JW Dale, MV Schantz, N Plant, From Genes to Genomes: Concepts and Applications of DNA Technology, 2012, Wiley-Blackwell, ABD
Materyal
Dokümanlar
nnn
Ödevler
mmm
Sınavlar
hhh
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular