of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9612
Genel Bitki Fizyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bitki Fizyolojisi ile ilgili temel bilgileri edindirmek ve bitkide gerçekleşen başlıca fizyolojik olayları öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1)Bitki fizyolojisi ve önemini öğrenir. 2) Bitkinin genel yapısını öğrenir. 3) Bitkilerde su ve beslenme metabolizmasını öğrenir 4) Bitki iletim sistemini, su ve bitki besin maddesinin alımı ve taşınımını öğrenir. 5) Bitkideki başlıca fizyolojik olayları ve bunları etkileyen faktörleri öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bitki fizyolojisi ve önemini öğrenir. 2) Bitkinin genel yapısını öğrenir. 3) Bitkilerde su ve beslenme metabolizmasını öğrenir 4) Bitki iletim sistemini, su ve bitki besin maddesinin alımı ve taşınımını öğrenir. 5) Bitkideki başlıca fizyolojik olayları ve bunları etkileyen faktörleri öğrenir
Dersin İçeriği
Bitki fizyolojisi ve önemi; Bitkinin genel yapısı ve özellikleri; Yaprak anatomisi; Tohum ve kısımları; çimlenme ve çimlenmede etkili faktörler; Bitkilerde karbon metabolizması, Fotosentez, solunum ve bu olayları etkileyen faktörler; Bitkilerde iletim sistemi, bitkilerde su metabolizması, bitkilerde su alımı, su kaybı ve bunları etkileyen faktörler; bitki besin maddeleri ile suyun alınması ve taşınması; Bitkilerde beslenme metabolizması; Bitkilerde büyüme ve gelişme; Bitkilerde dinlenme ve uyanmanın hormonal prensipleri, apikal dominansi, Bitki hormonları (bitki hormonları ve bitkide sentezlendikleri yerler; Oksinlerin, Sitokininler ve Gibberellinlerin sentez ve taşınımları); Fizyolojik ve morfolojik ayrım; Çiçeklenme, meyve tutumu.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
20
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
2
3
6
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Fevzi M.,Ecevit, 2004. Bitki Fizyolojisi. Ziraat Fak. Yay. No:22, Isparta 2. İsmail Kocaçalışkan, 2008. Bitki Fizyolojisi,Nobel yayın no: 1338, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Lincoln Taiz ve Eduardo Zeiger, 2008. Bitki Fizyolojisi, (Editör: İsmail Türkan), Palme yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
 
Haftalık Konular