of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9614
Bitki Islahına Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Muhammet Tonguc
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere kendine tozlanan ve yabancı tozlanan bitkilerdeki ıslah metotlarını öğretmek, bitki ıslahında kullanılan farklı yöntemleri öğretmek ve kullanma becerisini kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
Veriminin artırılmasında bitki ıslahının önemini öğrenir Kültür bitkilerin evrimini ve gen merkezlerini öğrenir Bitkilerin çiçek biyolojisi ve üreme sistemlerini kavrar Modern bitki ıslahının genetik prensiplerini anlar ve kullanır Bitkilerde melezleme tekniğini uygular Melezlemelerden sonra ortaya çıkabilecek genetik açılımları yorumlar Bitkilerin tarımsal özelliklerini, biyotik ve abiyotik sitres faktörlerine karşı (hastalık, kurak, soğuk vs.) dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde bitki ıslahının önemini kavrar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bitki ıslahında genetik varyasyon yaratma ve kullanmayı bilir Farklı türler için uygun ıslah yöntemlerini seçmeyi ve kullanmayı bilir
Dersin İçeriği
Bitki ıslahının tarihçesi ve önemi, Bitkilerde ploidi değişimleri, populasyon genetiği ve kalıtım, genetik çeşitlilik, inbreeding ve saf hat geliştirme, ıslah metotları, heterosis, erkek kısırlığı ve kendine uyuşmazlık, hastalıklara karşı dayanıklılık, çeşit geliştirme, tescil ve tohum üretimi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
4
20
Ödevler
4
20
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Fehr WR. 1993. Principles of Cultivar Development, Vol. 1 Theory and Technique
Diğer Kaynaklar
Acquaah G. 2006. Principles of Plant Genetics and Breeding, Blackwell Baydar H. 2007. Genetik (Bitki Genetiği ve Islahı), SDÜ Yayınları Stansfield WD. 1991. Theory and Problems of Genetics, 3rd edition, McGraw-Hill Inc
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Dersi alan öğrenciler dönem sonunda seçtikleri bir konu hakkında ödev/proje hazırlayıp sunmakla mükelleftir.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular