of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9616
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitkilerde kullanılan doku kültürü yöntemleri ve bu alanda yapılan çalışmaları öğretmek.
Dersin Hedefleri
1) Bitkilerde hücre, doku ve organ kültürü tekniklerini öğretmek 2) Bitkilerde kullanılan hücre, doku ve organ kültürlerinin nasıl uygulandığını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bitkilerde doku kültürü tekniklerinin tarihçesini ve önemini öğretir. 2) Bitkilerde hücre, doku ve organ kültürünün hangi amaçlarla kullanıldığını öğretir. 3) Bitkilerde kullanılan hücre, doku ve organ kültürlerinin nasıl uygulandığını öğretir. 4) Bitkilerde geleneksel üretim teknikleri ile çözülemeyen sorunların çözümünde doku kültürü tekniklerinden nasıl yararlanılacağını öğretir 5) Bağcılıktaki ıslah çalışmalarında doku kültürü tekniklerinden yararlanma olanakları ile bunların uygulanmasını öğretir.
Dersin İçeriği
Bitkilerde kültürü tekniklerinin tarihçesi,önemi, hangi amaçlarla kullanıldığı, bağcılıkta kullanılan doku kültürü teknikleri (organogenesis, somatik embriyogenesis, somaklonal varyasyon, meristem, sürgün ucu kültürü, haploid bitki üretimi, embriyo kültürü vb.) ve bitkilerdeki uygulamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
12
24
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
6
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. Bitki Biyoteknolojisi I- Doku Kültürü ve uygulamaları. SÜ Vakfı yayınları 2. R. L. M. Pierik, 1998. In Vitro Culture of Higher Plants. Kluwer Academic Publishers Dordrecht
Diğer Kaynaklar
Murray, D.R., 2006. Advanced Methods in Plant Breeding and Biotechnology, CAB International, 364 p.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini ve ppt sunuları
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular