of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9617
Biyokimyanın Temel Prensipleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Yaşar Karakurt
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyokimyanın temel prensiplerinin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Hücre organellerini tanıma ve fonksiyonlarını bilme 2) Su, amimo asitler, peptitler, proteinler, enzimler, karbonhidratlar, yağlar, nükleik asitler, sekonder metabolitler, izoprenoidler, fenilpropanpidler, büyüme ve gelişmeyi kontrol eden sinyal molekülleri ve renk maddelerinin sentezini, fonksiyonlarını ve biyokimyadaki önemlerini bilme. 3) Fotosentez, elektron taşınımı ve ATP sentezinin nasıl gerçekleştiği önemleri ve bunlara etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma. 4) Büyüme ve gelişmenin biyokimyasal temelleri hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Hücre organellerini tanır ve fonksiyonlarını bilir 2) Su, amimo asitler, peptitler, proteinler, enzimler, karbonhidratlar, yağlar, nükleik asitler, sekonder metabolitler, izoprenoidler, fenilpropanpidler, büyüme ve gelişmeyi kontrol eden sinyal molekülleri ve renk maddelerinin sentezini, fonksiyonlarını ve biyokimyadaki önemlerini bilir. 3) Fotosentez, elektron taşınımı ve ATP sentezinin nasıl gerçekleştiği önemleri ve bunlara etki eden faktörler hakkında bilgi sahibidir. 4) Büyüme ve gelişmenin biyokimyasal temelleri hakkında bilgi sahibidir.
Dersin İçeriği
Biyokimyanın tanımı ve önemi, Hücre organelleri ve fonksiyonları, Biyokimyada suyun önemi, Termodinamik, Amino asitler, peptitler, protein kimyası, Enzimler (Enzim kinetiği, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi, temel reaksiyon mekanizmaları), Vitaminler, Karbonhidratlar (Glikoliz ve karbonhidrat metabolizması, Sitrik asit döngüsü, Oksidatif fosforilasyon), Fotosentez, elektron transport ve ATP sentezi, Yağlar (yağ asitleri, fosfolipitler, membranların yapısı ve transport), Nükleik asitler (Yapıları ve sentezlenmeleri), DNA ve RNA, Replikasyon, Onarım, Transkripsiyon, Translasyon, Sekonder metabolitler, Izoprenoidler, Fenilpropanoidler, Büyüme ve gelişmeyi kontrol eden sinyal molekülleri, Renk maddeleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
4
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
0
0
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
4
5
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
189
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Biyokimya ders notları
Diğer Kaynaklar
Nelson D., Cox M. 2004. Lehninger Principles of Biochemistry, 4th Edition. W. H. Freeman and Company.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular