of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Erhan KOÇAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini öğretmek
Dersin Hedefleri
bilimsel araştırma hazırlık aşaması
yerli ve yabancı yayın tarama
bilimsel araştırmada etik
etik olmayan davranışları anlatmak
araştırmanın yayına hazırlanması
yayın sırasında uyulması gereken konular
araştırmada benzerlik programları ve kullanılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
etik kurallara uygun hazırlanmış bilimsel bir çalışma ve yayın yapabilme
Dersin İçeriği
bilim nedir?
bilimsel araştırma ve yayın etiği
bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler
bilimsel yanıltma türleri
araştırma bulgularının yazımı ve sunumu
tez hazırlama
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
konuya ilişkin üniversitemiz ve diğer yayın kuruluşları tarafında hazırlanan kitaplar
Diğer Kaynaklar
internet, kütüphane vb. diğer kaynaklar
Materyal
Dokümanlar
ilgili kaynak ve kitaplar temin edilecek
Ödevler
her haftaya ait konular öğrencilere paylaştırılacak. birlikte tartışılacak
Sınavlar
1 ara 1 final sınavı
Materyal Diğer
konuların sunumu
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
0
Haftalık Konular