of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK102
Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Eğitim programları ile ilgili temel teori ve uygulamalar, öğretim tasarım modelleri ve uygulamalar, program tasarısı hazırlama ve mevcut eğitim programları ve bunlara alternatif yaklaşımlara yönelik bakış açılarını geliştirmektir.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Eğitim programlarının yapısını açıklar 2. Eğitim programları ile ilgili uygulamaları tanır 3. Program geliştirme aşamalarının cevap aradığı soruları cevaplandırır 4. Eğitim programı tasarısı hazırlar 5. Alternatif program yaklaşımları geliştirir. 6. Program geliştirmede yeni bakış açıları geliştirir. 7. Öğretim tasarımı yapar. 8. Eğitimde yeni yönelimleri ve uygulamaları tanır.
Dersin İçeriği
Eğitim programlarını tanıma, program geliştirme süreci, öğretim tasarımı, Öğretim tasarım modelleri, ASSURE modeli, Öğretim tasarım modelleri, öğretim ortamlarının tasarımı, yapılandırmacılık, çpklu zeka kuramı, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Hasan YILMAZ)
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Mehmet GÜROL ve Diğerleri)
KPSS Eğitim Bilimleri Seti (PEGEM Yayıncılık)
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Halil TEKİN)
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Fuat TURGUT)
Instructor?s PowerPoint slides.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.