of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK105
Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Dönüşümler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere teknoloji kavramının tanımı, teknolojiyi açıklayan farklı felsefi görüşler, bilgi toplumu ve bilgi teknolojileri, eğitim teknolojisinin tanımı ve teorik temelleri, öğrenme kuramları, öğrenme ve öğretmede teknolojinin rolü, eğitim ortamlarında kullanılabilecek farklı teknoloji uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Teknoloji kavramını tanımlama 2) Farklı teknoloji felsefeleri ve bunların teknoloji hakkındaki görüşleri hakkında bilgi sahibi olma 3) Bilgi toplumu ve bilgi teknolojilerinin rolünü kavrama 4) Eğitim teknolojisinin kavramsal yapısını ve bu alandaki çalışma konularını açıklama 5) Öğrenme kuramlarını temel varsayımlarıyla birlikte açıklama 6) Öğrenme ve öğretme sürecinde teknolojinin farklı rollerini kavrama 7) Bilişsel araç olarak kullanılabilen bilgisayar uygulamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olma 8) Eğitimde multimedya ve hipermedya uygulamaları hakkında temel bilgi sahibi olma 9) Türkiye?de eğitim teknolojisinin durumu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olma 10) Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik etiksel konuların farkında olma
Dersin İçeriği
Teknoloji kavramı, teknoloji felsefeleri, teknoloji ve sosyal değişim arasındaki ilişki, bilgi toplumu ve bilgi teknolojileri, eğitim teknolojisi kavramı, öğrenim kuramları, teknolojinin öğrenme ve öğretme sürecindeki rolleri, yapısalcı yaklaşıma göre teknoloji kullanımı, bilişsel (zihin) aracı olarak bilgisayar uygulamaları (kavram haritaları, elektronik tablolama, vd.), öğretim yazılımları ve çeşitleri, eğitimde çoklu ortam uygulamaları (multimedya/hipermedya), sanal gerçeklik, simülasyon ve teknoloji kullanımında etiksel konular işlenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
1) Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
2) Jonassen, D. (2004). Handbook of research on educational communications and technology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
3) Feenberg, A. (1991). Critical theory of technology. New York: Oxford University Press.
4) Jonassen, D. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking. Columbus, OH: Prentice-Hall.
5) Akpınar, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
6) Deryakulu, D. (2008). Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler. Maya Akademi.
7) Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age of the Internet. New
York: Touchstone.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.