of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK106
E-öğrenme Ortamları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere hem teorik hem de uygulama açısından internetin öğretim sürecine entegrasyonuna yönelik teknik ve yöntemler hakkında bilgi ve beceri kazanmalarını ve internet teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Eğitimde internet kullanma teknik ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 2) Sınıf ortamında kullanılabilecek internet kaynaklarını planlama, seçme ve değerlendirme 3) İnterneti bir araştırma-inceleme kaynağı olarak kullanma ve bu amaca yönelik öğretim materyali geliştirme 4) Öğrencilerin işbirlikçi ve ortak çalışmalar yapmaları amacıyla İnterneti bir iletişim aracı olarak kullanma ve bu amaca yönelik projeler tasarlama 5) Öğretimde internetin görsel ve işitsel özeliklerinden haberdar olma 6) İnternette etkili arama yapma ve doğru bilgiye ulaşma 7) İnternet yardımıyla iletişim kurma 8) Online laboratuarlar ve gezi-gözlem kaynaklarını kullanma becerisine sahip olma
Dersin İçeriği
İnternet ile ilgili temel kavramlar, online bibloğrafya, etkili arama yapma ve doğru bilgiye ulaşma, interneti araştırma aracı olarak kullanma-WebQuests, işbirlikçi ve etkileşimli internet-tabanlı öğrenme kaynakları, bilgi ve sosyal paylaşım için iletişim olanakları (Web 2.0 teknolojileri), online laboratuarlar ve gezi-gözlemler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
1) Altun, A. (2005). Eğitimde internet uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
2) İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
3) Odabaşı, F. vd. (2007). Internet, çocuk ve aile. Ankara: Nobel Yayıncılık
4) Richardson, W. (2008). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Corwin Press.
5) Palloff, R. M. vd. (2007). Building Online Learning Communities: Effective Strategies for the Virtual Classroom. Jossey-Bass.
6) Solomon, G. vd. (2007). Web 2.0: New Tools, New Schools. International Society for Technology in Education.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
0
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.
0