of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK107
Teknoloji Kullanımında Sosyo-Psikolojik Boyutlar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerde teknolojinin toplumdaki etkisi hakkında farkındalık uyandırmayı amaçlamaktadır. Teknolojinin yaşamımızdaki ve gelecek nesillerin yaşamındaki etkisini anlayabilme yeteneği öğrencileri teknoloji kullanımı, kişisel ve mesleki etkinlikler için teknoloji seçimin gibi konularda yönlendirici olabilir.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. 18. Yy?dan bu yana teknolojinin tarihsel gelişim sürecini özetleyebilme 2. Bazı teknolojilerin kültürlere nasıl nüfuz ettiğini ya da uyum sağladığını gösterebilme 3. Yeni teknolojiler ve günümüz yaşamına etkileri arasındaki ilişkiyi inceleme 4. Teknolojinin ortaya çıkışı ile bireyler ve daha büyük topluluklar arasındaki bağlantıları keşfetme 5. Elektronik ortamda meydana gelen teknolojik gelişmeler ile ilgili dramatik değişiklikleri araştırma ve tartışma 6. Modern teknolojik buluşların Türk ve dünya toplumları üzerindeki direk etkilerini analiz etme
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı teknolojinin insan yaşamını güçlü bir şekilde etkilediğini ve teknolojinin dünyadaki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel kuvvetlerin bir ürünü olduğunu göstermektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Feenberg, A. (1991). Critical theory of technology.
2. Healy, J. M. (1998). Failure to connect. How computers affect our children?s minds and what we can do about it.
3. Odabaşı, F. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler.
4. Odabaşı, F. vd. (2007). İnternet, çocuk ve aile.
5. Keser, H. (2005). İnsan bilgisayar etkileşimi ve sağlığa etkisi
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.