of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK109
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Okullardaki öğretim ortamlarındaki öğretim ve öğrenim araç ve laboratuarların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Öğretmenlerin yazılı,basılı araçlardan günümüze kadar gelişen teknolojik araçları öğretim ortamında kullanılması,ders ve hedef kitleye yönelik teknolojik araçların etkili ve verimli kullanılması, Günü ve geleceğin okul yapı ve organizasyonlarına yönelik eğitim ve öğretim programlarına yönelik teknolojik araçların seçimi ve geliştirilmesi.MEB’ni Öğretmen eğitim projelerinin tanıtımı ve girdi ve çıktılarının analizin yapılması,Eğitim teknolojileri ve eğitim donanım genel Müdürlüklerinin işlevlerinin ortaya konması, Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Okul ve yönetim terimlerini analiz eder, örnekler vererek açıklar. 2) MEB okulları içindeki farklı medya türlerinin öğretimi etkileme gücünü kavrar. 3) Basılı araçları etkin biçimde kullanır. 4) Teknolojinin kültürleme çalışmalarıdaki etkisini ayırt eder. 5) Okullardaki görsel işitsel teknolojik araçlardaki küçük aksaklıkları giderir. 6) Her tür okul ve derslerdeki aracı kullanır. 7) Okulda en az bir işitsel ve bir görsel ders içeriği hazırlar ve sunar. 8) Kendi başına ve grup olarak dersin eğitim teknolojisi planlamasını yapar. 9) Bir Medya yazılımı hazırlar. 10) Eğitim yazılımlarının öğretimdeki kullanımını açıklar ve açıklama broşürü geliştirir. 11) Örnek yazılımları inceler, karşılaştığı yazılım, donanım, ortam vb. sorunları bulur, okul tür ve ders türüne göre bunun çözümüne gider.
Dersin İçeriği
Okullardaki öğretim ortamlarındaki öğretim ve öğrenim araç ve laboratuarların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Öğretmenlerin yazılı,basılı araçlardan günümüze kadar gelişen teknolojik araçların öğretim ortamında kullanılması, ders ve hedef kitleye yönelik teknolojik araçların etkili ve verimli kullanılması, geleceğin okul yapı ve organizasyonlarının eğitim ve öğretim programlarına yönelik teknolojik araçların seçimi ve geliştirmek, MEB´in öğretmen eğitim projelerinin tanıtımı, girdi ve çıktılarının analizin yapılması, eğitim teknolojileri genel müdürlüğünün işlevlerinin ortaya konması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çetin Baytekin, 2007, (SAÜ EF)Ders Notları fotokopisi
Diğer Kaynaklar
Alkan,Cevat; Aslıhan Saban:Okul Teknolojisi Planlaması ve Koordinasyonu Pegem A Yayıncılık
H.-J. Petsche, A. Zapf, T. Köhler . Die Neuen Medien und die kulturelle Vielfalt Europas. Empirisch-vergleichende Erhebung unter Studierenden Deutschlands, Polens, Spaniens, Tschechiens und Ungarns. Trafo Verlag, 2007
C. Lattemann, T. Köhler . Multimediale Bildungstechnologien I: Anwendungen und Implementation. Peter Lang Verlag, 2005
Ch. Lattemann, T. Köhler . Multimediale Technologien: Multimedia im E-Business und in der Bildung.. Peter Lang Verlag, 2007
www.electronic-school.com.The school technology authority
Donna Clapp: Educational Accolades for West Virginia
South Carolina Does Well on Annual School Technology Report Card
Legislative School Technology Day in Raleigh, spring 2001
Smerdon, B., Cronen, S., Lanahan, L., Anderson, J., Iannotti, N., and Angeles, J. (2000). Teachers´ Tools for the 21st Century: A Report on Teachers´ Use of Technology (NCES 2000-102). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Washington,
T. Köhler, J. Neumann, D. Jentzsch . Organisation des E-Learning. Ausgangsanalyse am Beispiel der TU Dresden. TUDpress, 2007
OSKAY, Ünsal; "İletişim Çağı İnsanın Sorunu: İletişimsizlik!"; Bilim ve Teknik, Sayı: 315, Şubat 1994, S. 40-46.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.