of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK113
Bitirme Projesi
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersde, öğrenciye proje dersi aşamasında kullanacağı alet ve ekipmanların tanıtımı, çalışma prensipleri ve nasıl kullanılacağıyla birlikte elde edilecek sonuçların nasıl analiz edileceği ve nasıl yorumlanmasının gerektiği açıklanacaktır. İş güvenliği, laboratuvar güvenliği ve ilk yardım eğitimleri hususunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, öğrencinin etik kurallara uyarak tamamlanmış bilimsel çalışmalarının çıktılarının analizini yapabilmeyi, değerlendirmeyi, yorumlamayı ve talep edilen niteliklere uygun bir formatta bilimsel bir metin haline dönüştürebilmeleri becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Öğretim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bir araştırmayı planlamak için gerekli literatür bulur 2) Projenin evrenini ve örneklemini belirler 3) Ölçme araçlarını geliştirir 4) Finansal ve diğer destekler için olası kuruluşları belirler 5) Proje verisini analiz eder ve yorumlar 6) Proje bulgularını uygun şekilde rapor eder 7) Araştırma projesinin sonuçları üzerinde tartışır 8) Sonuç ve önerileri yayma
Dersin İçeriği
Proje çalışmasının yapıldığı alan, ortam ve kullanılacak alet ve ekipmanların tanıtılması, alet ve ekipmanların çalışma prensiplerinin gösterilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
0
0
Ödevler
   
Devam
0
0
Sunum
   
Uygulama
0
0
Proje
   
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
1
100
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
   
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
100
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara PegemA Yayıncılık.

Chapin, P.G. (2004). Research projects and research proposals : a guide for scientists seeking funding. Cambridge, U. K. ; New York : Cambridge University Press.

Kerzner, H. (1998). Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, Inc.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.