of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02CEU5110
Motivasyon Teorileri ve Çalışma Psikolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
MURŞİT IŞIK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çalışma hayatında insan faktörünün psiko-sosyal sorunlarını ele alarak iyileştirici teorik bilgiler ve öneriler getirmek, İ.K.Y. nin yardımcı fonksiyonlarından olan; örgüt kültürü, motivasyon, iletişim, grup dinamiği ve zaman yönetimi gibi konular üzerinde durularak, bu konuların psiko-sosyal yönden analiz edilmesi.
Dersin Hedefleri
Çalışma hayatında insan faktörünün psiko-sosyal sorunlarını ele alarak iyileştirici teorik bilgiler ve öneriler getirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çalışma hayatında insan faktörünün psiko-sosyal sorunlarını ele alarak iyileştirici teorik bilgiler ve öneriler getirmek
Dersin İçeriği
Çalışma hayatında insan faktörünün psiko-sosyal sorunlarını ele alarak iyileştirici teorik bilgiler ve öneriler getirmek
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Zeyyat Sabuncuoğlu, Çalışma Psikolojisi, 2. Baskı, 1984
Diğer Kaynaklar
A.Can Baysal, Çalışma Yaşamında İnsan, 1993, İstanbul
John Arnold, Cary L. Cooper, Ivan T. Robertson, Work Psychology, Understanding human behaviour in the workplace, Second Edition, Pitman Publishing, 2004
Mehmet Silah, Çalışma Psikolojisi, Seçkin Yayınevi, 2005
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
4