of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SIS1111
Dijital Pazarlama
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı teknolojinin ilerlemesi ile birlikte pazarlama kavramının dijital ortama adaptasyonu ve pazarlama çalışmalarının dijital ortamda nasıl yürütüldüğü konuları detaylı olarak incelenerek öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Pazarlama kavramını tanımlayabilecek.
Dijital pazarlama kavramını ve dijital pazarlama ile ilişkili kavramları tanımlayabilecek.
Pazarlama ve dijital pazarlama arasında karşılaştırma yapabilecek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İletişim, yeni medya, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek
Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına uygulayabilecek.
Yeni Medya ve iletişim alanıyla ilişkili kuramsal ve kavramsal konuları bilimsel bir yaklaşımla araştırıp analiz ederek bilimsel bir içerik üretebilecek.
Yeni medya ve iletişim alanlarında yer alan internet gazeteciliği, dijital pazarlama, dijital reklamcılık, yeni medya programcılığı, sosyal medyada halkla ilişkiler gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek.
Dersin İçeriği
Küreselleşen dünya pazarında değişen ve güncellenen pazarlama kavramını açıklamak. Dijital çağın bu alandaki etkilerini vurgulamak ve pazarlamanın dijital alandaki gelişimini tanımlamak.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
3
30
Ödev
1
30
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
60
60
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
60
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2