of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SIS1119
Üretim Planlama ve Kontrol
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Üretim işletmelerinin tüm işlevlerini öğrenciye tanıtmak. Üretim sistemini yönetebilecek yeteneği öğrenciye kazandırmak amacıyla; üretim sisteminin matematiksel modelini kurabilme ve bu sistemin temel bileşenlerini planlayabilme, üretim sisteminin bileşenlerinin etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli çalışmaları yapabilme, üretim sistemi kontrol mekanizmasının tasarlayabilme ve diğer sistemlerle ilişkisini çözümleyebilme becerilerini öğrenciye kazandırmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Üretim işletmelerinde; farklı teknikler kullanarak talep tahmini yapabilme, bütünleşik üretim planı hazırlayabilme, malzeme ihtiyaç planlaması yapabilme, stok kontrolü yapabilme, proje yönetimi yapabilme. Mesleki bilgi anlamında; Üretim sistemlerini sınıflandırabilme, Üretim sisteminin matematiksel modelini kurabilme, Ürün, süreç ve hizmet tasarımını yapabilme, Üretim sistemi operasyonlarını bilme ve otomasyon teknolojileri ile ilişkisini kurabilme, Temel üretim kontrol mekanizmalarına bilme, Hizmet ve imalat işlemlerini çizelgeleme, İmalat hatlarını dengeleyebilme, sorunları için önerilen getirebilme, İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayabilme ve diğer işletmelerle olan ilişkileri çözebilme.
Dersin İçeriği
Talep Tahmini, Bütünleşik Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Kontrolü, Proje Yönetimi İşlemlerinin Yapılması, Üretim ve İmalat Sistemlerini Sınıflandırma, Ürün, Hizmet ve Süreci Tasarlama, Matematiksel Model Kurma, Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Performans ve Verimlilik Ölçme, Değerlendirme, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması, Çizelgeleme ve Atama İşlemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
3
30
Ödev
1
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
60
60
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
60
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2