of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB1113
Hegel ve Tarih Felsefesi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tarih, Hegel felsefesinden hareketle tarihsel olgu, tarih bilgisi kavramlarıyla ilgili sorunları açımlayıp tartışarak tarihsel bilginin yapısıyla özelliklerini sorgulamaktır.
Dersin Hedefleri
Tarihin tanımını yapar; amacını ve muhtevasını izah eder.
Tarihle ilgili önemli terim ve terminolojiyi açıklar.
Tarih ilmine has metodolojik yaklaşımları açıklar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tarih, tarihsel olgu, tarih bilgisi kavramlarını sorgular.
Tarihsel bilginin yapısıyla özelliklerini kavrar.
ilerlemeci, döngüsel, özgürleşmeci tarih anlayışlarını tartışır.
Doğa bilimleriyle tinbilimlerini yöntemsel olarak karşılaştırır.
Hegel'in tarih felsefesi kuramını değerlendirir.
Dersin İçeriği
Kanun ve güç, savaş ve barış, yönetim biçimleri, toplumun kökenleri, toplumun hedefleri, idealizm ve materyalizm, zaman, yok olma/yok etme ve gelişme, teoloji ve bilim, doğa kanunu ve pozitif kanun, sınıf çatışmaları, bir hedef olarak özgürlük, tarihsel kanıt ve felsefi biçim, tarihi alt etmek ya da ondan birşeyler öğrenmek, yabancılaşma ve uyum gibi konuların Hegel'in tarih felsefesi perspektifinden incelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
50
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
1
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
100
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Notos Yayınları, 12. Baskı, İstanbul, 2012.
Diğer Kaynaklar
Hegel, Tarih Felsefesi, İdea Yayınevi, İstanbul, 2006
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
3
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4