of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5103
Dini Sosyal Hizmet
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Amacı
Sosyal ilahiyat alanı olarak nitelendirilen hizmet alanı ve problemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Sosyal İlahiyat alanı ve bu alanın problemlerine çözüm önerisi getirme becerisi kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sosyal İlahiyat alanını tanıyarak bu alanın problemlerine çağdaş bilimsel kriterler ölçüsünde değerlendirme ve din hizmetlerini multi disipliner değerlendirme yetisi kazanır
Dersin İçeriği
Sosyal İlahiyat alanınıyla ilgili terim, kavramlar, alanın problemleri, farklı uygulamalarla ilgili mukayeseler ve çözüm önerileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
14
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
14
42
Ödev
1
40
Ödevler
3
15
45
Devam
0
0
Sunum
1
3
3
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 2. Demir O., Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi, ISBN:975-6434-08-2, DÜŞÜNCE KİTABEVİ, 2004 İstanbul Türkiye 3. Cılga İbrahim., Gençlik ve Yaşam Niteliği, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara 1994 4. Aday Memur Eğitim Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları, TC Başbakanlık SHÇEK Yayınları, Ankara 1992. 5. Altaş N., Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri, (Makale) Ankara Ünv., İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXIX, Ankara Ünv., Basımevi, Ankara 1999. 6. III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu, Ankara 2005. 7. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, TC Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü, Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar, Ankara 2004. 8. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003. 9. Kılavuz A., Yaşlanma Dönemi Din Eğitimi, Arasta yayınları Bursa 2003. 10. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 11. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 12. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4