of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5104
Çağdaş Eğitim Akımları ve İslam
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çağdaş "Reformcu Eğitim Akımları" Hakkında Genel Bilgiler, Sanat Eğitim Akımı, Çocuktan Hareket Akımı, Kır Eğitim Yurdu Akımı, Kollektif Eğitim Akımı ve İslam Arasındaki İlişki
Dersin Hedefleri
Çağdaş Eğitim akımları ve İslam konusunda bilimsel bir bakış açısı ve perspektif kazanması hedeflenir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çağdaş Eğitim Akımları hakkında bilgiler elde eder ve elde ettiği bu bilgileri Din Eğitimiyle ilgili hususlarda nasıl kullanacağıyla ilgili yetiler elde eder.
Dersin İçeriği
Çağdaş Eğitimle ilgili kavramlar, Çağdaş "Reformcu Eğitim Akımları, Sanat Eğitim Akımı, Çocuktan Hareket Akımı, Kır Eğitim Yurdu Akımı, Kollektif Eğitim Akımı, Kollektif Eğitim Akımı ve İslam Arasındaki İlişki, Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim Sistemleri, ABD ?de Eğitim, Almanya?da Eğitim, İngiltere?de Eğitim, Fransa?da Eğitim, Kanada?da Eğitim
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
14
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
14
42
Ödev
1
40
Ödevler
2
25
50
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara 2.Çağdaş Eğitim (Mukayeseli bir inceleme), J.F. Cramer-G.S. Browne, ISBN: ?, Ankara 1972 3. Bayraklı, Bayraktar, İslam?da Eğitim (Batı Eğitim Sistemleri ile Mukayeseli), Anda Neşriyat, İstanbul, 1983. 4.İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006 5.İzzettin Alıcıgüzel, Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim, Sistem Yayıncılık, İstanbul ts.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4