of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5105
Din Eğitimi ve Problemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye'de din eğitimi politikaları ve eğitim uygulamalarına yansımaları hakkında bilgi vermek. Din eğitim- öğretiminin neliğini ve etkinliklerini problem oluşu itibariyle tartışmak ve çözüm önerileri oluşturmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Din eğitimi bilimi alanıyla ilgili kavramsal temellendirmeyi öğrenir. Din eğitimi biliminin neliği ve bilimselliği problemini tartışır. Din eğitimi biliminin amacı, alanı,metot ve görevleri hakkında bilgilenir. Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yerini problem oluşu ile tartışır. Niçin din eğitimi sorusu çerçevesinde din eğitimi ve öğretiminin gerekliliğini temellendirir. Nasıl bir din eğitimi sorusu çerçevesinde din eğitim ve öğretim politikalarının belirlenmesine katkı sağlar. Din-insan, din-eğitim,insan-eğitim ilişkilerini din eğitim ve öğretiminde problem oluşları çerçevesinde değerlendirir. Din-toplum, din-devlet, din-siyaset ilişkilerinin din eğitim ve öğretimine etkilerini tartışır.
Dersin İçeriği
Din eğitiminin bilimselliği. Din eğitimi biliminin neliği ve kavramların açıklanması (din, eğitim, bilim, din eğitimi, din eğitimi bilimi) Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki konumu. Din eğitimi biliminin amaç, alan ve görevleri. Din eğitimi biliminin metotları ve değerlendirilmesi. Niçin din eğitimi?. Nasıl bir din eğitimi?. Din eğitimi biliminin problemlerine genel bir bakış. Din-insan, insan-eğitim, din-eğitim ilişkileri ve problem oluşları. Din-toplum, din-devlet ve din-siyaset ilişkileri ve problem oluşları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
Diğer Kaynaklar
1. TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002. 2. AYHAN, H., Türkiye'de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999. 3. Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. 4. DOĞAN, Recai, İslamcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri, Ankara, 1999.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
0
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
0