of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5107
Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yaygın din eğitimi kurumları ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek, Yaygın din eğitiminin problemlerini tartışmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yaygın din eğitimi ile ilgili kavramları öğrenir. Yaygın din eğitimi kurumlarının yapısal özellik ve fonksiyonları hakkında bilgi edinir. Ailede din eğitimi problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur. Kur'an Kursları'nda din eğitim-öğretimi problemlerini belirler, sınıflandırır ve çözüm önerileri sunar. Camide din eğitim-öğretim problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur. Tarikat, cemaat ve dini gruplarda din eğitimini problem oluşu itibariyle değerlendirir. Kitle iletişim araçları ve din eğitimi problemlerini tanımlar sınıflandırır ve çözüm önerileri oluşturur.
Dersin İçeriği
Temel kavramların açıklanması. Ailede din eğitimi ve problemleri. Kur'an kurslarında din eğitimi ve problemleri. Cami'de din eğitimi ve problemleri. Tarikat, cemaat, dini gruplar ve din eğitimi problemi. Kitle iletişim araçları ve din eğitimi problemi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Din Bilimleri I, Ankuzem, Ankara,2005
Diğer Kaynaklar
1. BUYRUKÇU, R., Kur'an Kurslarında Din Eğitimi ve Öğretiminin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği), Fakülte Kitapevi, Isparta, 2001. 2. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk yurdu Yayınları, Ankara, 1999. 3. Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003. 4. Türkiye Dini Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,Ankara,2004.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5