of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5108
Mesleki Din Eğitimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mesleki din eğitimi kurumlarını değişim ve gelişim boyutlarıyla yapısal ve fonksiyonel olarak tanıtmak. Mesleki din eğitiminin problemlerini araştırma, inceleme ve tartıştırmak.
Dersin Hedefleri
Mesleki din eğitiminin problemlerini araştırma, inceleme ve tartıştırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Mesleki din eğitim-öğretimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. Mesleki din eğitimi kurumlarını tanır. Mesleki din eğitimi kurumlarının fonksiyonlarını öğrenir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesleki din eğitimi uygulamalarını değerlendirir. Mesleki din eğitiminin problemlerini tartışır.
Dersin İçeriği
Mesleki din eğitiminin temel kavramlarının tanımlanması ve açıklanması. Din Görevliliğinin meslek olup olmadığı problemini; dini, siyasi ve sosyal boyutuyla temellendirerek tartışmak. Mesleki eğitim kurumlarına genel bir bakış. İmam Hatip Liseleri, Yüksek İslam Enstitüleri, İlahiyat Meslek Yüksek Okulları İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve mesleki din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesleki din eğitimi uygulamaları ve değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye'de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007
Diğer Kaynaklar
1.Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991. 2. Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2004. 3. BUYRUKÇU, R., Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995. 4. CEBECİ, S., Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye?de Din Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5