of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5109
Eğitim Felsefesi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Eğitim ve felsefe ilişkisi hakkında bilgi kazandırmak. Felsefi ekollerin eğitim anlayışları ve günümüz eğitim politikalarına etkilerini değerlendirmek.
Dersin Hedefleri
Eğitim ve felsefe ilişkisi hakkında bilgi kazandırmak. Felsefi ekollerin eğitim anlayışları ve günümüz eğitim politikalarına etkilerini değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eğitim felsefesi ile ilgili kavramlar hakkında bilgilenme. Eğitim Felsefe ilişkisini kurabilme becerisi. Temel felsefi ekollerin eğitim anlayışları hakkında bilgi edinme. Felsefi ekollerin eğitim anlayışlarının günümüz eğitim politikalarına etkilerini fark edebilme becerisi.
Dersin İçeriği
Kavramsal Temellendirme Felsefe-Eğitim İlişkisi. Eğitim felsefesi. Eğitim felsefesinin alanı, amaç ve öğretimi. Eğitim felsefesi anlayışları. Temel felsefi ekoller ve eğitim felsefesi. İdealizm. Realizm. Pragmatizm.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993
Diğer Kaynaklar
1. BAYRAKLI, Bayraktar, Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999. 2. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967. 3. EGEMEN, Bedii Ziya, Terbiye İlminin Problemleri ve Terbiye Felsefesi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1965. 4.TOZLU,N.,Eğitim Felsefesi,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1997
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5