of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5110
Örgün Eğitimde Din Eğitimi ve Problemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Örgün eğitimde karşılaşılan din eğitimi - öğretimi ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümü hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Örgün eğitim ile ilgili kavramlar hakkında bilgilenir. Örgün din eğitimi kurumlarını tanır. İlköğretimde din eğitimi-öğretimi problemlerini belirler, sınıflar, çözüm önerileri oluşturur. Ortaöğretimde din eğitim-öğretim problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur. Yüksek öğretimde din eğitim-öğretim problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur.
Dersin İçeriği
Temel kavramların açıklanması, Örgün din eğitimi kurumlarına genel bir bakış, İlköğretimde din öğretimi ve problemleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programları ve uygulanması (problem oluş itibariyle), İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yeterlikleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları, Ortaöğretim Din eğitimi ve problemleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programları, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen yeterlikleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları Yüksek öğretimde din eğitimi ve problemleri, Din-siyaset, din-devlet ilişkileri ve örgün din öğretimine etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998
Diğer Kaynaklar
1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004. 2. Milli Eğitim ve Din Eğitimi İlmi Seminer, (9-10 Mayıs 1981), Aydınlar Ocağı Yayınları, İstanbul, 1981.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.