of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5112
Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Eğitim-din ilişkisi, eğitim bilimleri içerisinde din eğitimi biliminin yeri tartışmalarına bilimsel bakış kazandırmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel kavramları öğrenir. Eğitim biliminin tanımı, alanı, amacı, görev ve metotları hakkında bilgilenir. Din eğitimi biliminin tanımı, amacı, alanı, görev ve metotları hakkında bilgi kazanır. Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yerini tartışır. Din eğitimi ve öğretiminde program ve metodoloji sorunlarını tartışır.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar (Din, Eğitim, Öğretim, Terbiye, Pedagoji, İlahiyat). Din-insan, insan-eğitim ve din-eğitim ilişkileri. Eğitim biliminin tanımı, amacı ve görevleri. Din eğitimi biliminin tanımı, amacı ve görevleri. Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yeri. Örgün ve yaygın din eğitim öğretimi. Din öğretimi program anlayışları ve değerlendirilmesi. Din öğretiminde metodoloji sorunu
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
BİLGİN, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
Diğer Kaynaklar
1. YAVUZ, Kerim, Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998. 2. TOSUN, Cemal, Eğitim Bilimine Giriş, PegamA Yayınları, Ankara 2002
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.