of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5124
Cumhuriyet Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte özellikle toplumsal alanda yapılan reformların ve bu reformların toplumsal katmanlarda meydana getirdiği değişimin kavratılması.
Dersin Hedefleri
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte özellikle toplumsal alanda yapılan reformların ve bu reformların toplumsal katmanlarda meydana getirdiği değişimin kavratılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Osmanlı Devletinin son zamanlarında yapmış olduğu reformların siyasi ve sosyal sonuçlarını, toplumsal katmanlardaki yerini tahlil eder. 2) Çağdaş bir yönetim tarzı olarak cumhuriyet ve kazanımlarını içselleştirir. 3) Cumhuriyet dönemi çağdaşlaşma çalışmalarını irdeler. 4) Türk İnkılaplarını ve toplumsal yansımalarını kavrar. 5) Cumhuriyet dönemi dini hayattaki gelişmeleri tahlil eder.
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde toplumun çağdaşlaşması için büyük adımlar atılmıştır. Atılan bu adımların günümüzle de bağlantılarının kurularak ele alınması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev., Metin Kıratlı, Ankara, 1996. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünca Tarihi, İstanbul, 1994.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.