of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5125
İslâmî Psikolojiye Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dinî yaşantının islâmî kültür çevresindeki tezahürlerini psikolojik bakış açısıyla anlama ve yorumlama nosyonu kazandırmak.
Dersin Hedefleri
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı program çıktılarında belirlenen katkıların gerçekleştirilmesi -Dersin belirlenen öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Dinî yaşantının çeşitli boyutlarını bilimsel bakış açısıyla psikolojik açıdan tasvir ve tahlil edebilme bilgi ve becerisi kazanmak 2. İslam dünyasında geçmişte ve günümüzde yapılan psikoloji ve din psikolojisi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak 3. Toplumda yaşanmakta olan dinî yaşantıyı bilimsel bakış açısıyla araştırabilme yetisi ve metodu kazanmak 4. Dindeki kutsal metinler üzerinde psikolojik bakış açısıyla içerik analizi yapabilme 5. Dinî fenomenleri fenomenoljik yöntemle tasvir ve tahlil edbilme.
Dersin İçeriği
İslam âlimlerinin psikoloji ve din psikolojisine katkıları, günümüz İslam dünyasında din psikolojisi çalışmaları, İman ve inkârın psikolojisi, psikoloji açısından İslam inanç esasları, psikoloji açısından İslâmî ibadetler,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
40
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hüseyin Certel, İslamî Psikoloji Ders Notları
Diğer Kaynaklar
1. M. Osman Necati, Kur?ân ve Psikoloji Çev.: H. Aydın, Fecr Yay., Ankara, 1998. 2. Muhammed Kutup, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, İşaret Yay., İst., 1987. 3. H. Certel, Kur?ânda İnsan, Tuğra Mat., Isparta2000. 4. Mehmet Bayrakdar, İslam İbadet Fenomenolojisi, Ankara, 1987.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Dönem içinde her öğrenciye en az bir öde v verilir.
Sınavlar
Her yarıyılda bir vize ve bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5