of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5129
Psikolojinin Temel Kavramları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Habil ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Psikolojinin temel kavramları hakkında bilgi edinme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma
Dersin Hedefleri
? Psikolojik bir yaklaşımla insan ve davranışını anlamak ve incelemek için gerekli birikim ve altyapı, hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
? Psikolojinin Temel Kavramları bilim dalı ile ilgili temel kaynakları ve kavramları, ? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, ? Psikolojik bir yaklaşımla insan ve davranışını anlamak ve incelemek için gerekli birikim ve altyapı, hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Davranışın biyolojik temelleri, Duyum ve algı, Bellek, Öğrenme, Düşünce ve dil, Güdülenme, Duygu ve heyecan,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
4
48
Ödev
0
0
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 2. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 3. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993 4. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 5. GUILLAUME, Paul, Psikoloji, Çev. R. Şemin, İstanbul l970 6. MORGAN, Clifford T., Psikolojiye Giriş, Çev. S. Karakaş ve diğl., Hacettepe Yay., Ankara 1991
Diğer Kaynaklar
1. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 2. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 3. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993 4. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 5. GUILLAUME, Paul, Psikoloji, Çev. R. Şemin, İstanbul l970 6. MORGAN, Clifford T., Psikolojiye Giriş, Çev. S. Karakaş ve diğl., Hacettepe Yay., Ankara 1991
Materyal
Dokümanlar
1. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 2. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 3. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993 4. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 5. GUILLAUME, Paul, Psikoloji, Çev. R. Şemin, İstanbul l970 6. MORGAN, Clifford T., Psikolojiye Giriş, Çev. S. Karakaş ve diğl., Hacettepe Yay., Ankara 1991
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
A decal and an end-of-year exam are held.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
3
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
2