of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5132
Mistik Tecrübenin Psikolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İslam dinine özgü mistik bir dini yaşayış biçimi olan tasavvufi yaşantıyı psikolojik bakış açısıyla anlama ve analiz edebilme nosyonunun kazandırılması
Dersin Hedefleri
1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin program çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Mistik dinî yaşantıya ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. 2. Mistik dinî yaşantının temel karakteristikleri hakkında bilgi sahibi olur. 3. Mistik dinî tecrübenin aşamaları hakkında bilgi sahibi olur. 4. Mistik dinî yaşantıyı psikolojik bakış açısıyla tasvir ve analiz edebilme becerisi kazanır. 5. Mistik dinî yaşantıya yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörleri analiz edebilir.
Dersin İçeriği
Tasavvufta temel psikolojik kavramlar, tasavvufta kişiliğin yeniden inşa ediliş süreci, tasavvufta manevi rehberlik ruh terbiyesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
40
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Hüseyin Certel, İman ve Ahlakta Kemalin Yolu, Hamle Basın Yayın, İstanbul, 1995. 2- Hüseyin Certel, Neden Tasavvuf? Erzurum, 1998. 3-Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşr., Istanbul, 1987. 4) Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000. 5) Spiegelman ve Diğerleri, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994. 6) H. Ziya Ülken, ?Tasavvuf Psikolojisi? 7) Robert Frager, Kalp Nefs Ruh, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Her öğrenciye dönem içinde bir ödev yaptırılır.
Sınavlar
Dönem içinde bir ara sınav ve dönem sonunda bir fianal sınavı yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5