of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5134
Değerler Psikolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Değerlerin psikolojik yönünü kavrama, yorumlama ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma
Dersin Hedefleri
Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri,
Dersin Öğrenme Çıktıları
Değerler Psikolojisi ile ilgili temel kavramları, Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, Değer çeşitleri ve bunların anlam ve fonksiyonları, Değerlerin kişilik açısından önemi ve fonksiyonları, Değerlerin toplum ve kültür açısından önemi ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Değer çeşitleri, anlam ve fonksiyonları, dini, ahlaki, sosyal, ekonomik, teorik ve estetik değerler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
3
36
Ödev
0
0
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-GÜNGÖR, Erol, Değerler Psikolojisi, ISBN:975-437-271-3, Ötüken Yay.,1994, İstanbul - GÜNGÖR, Erol, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437-172-5, Ötüken Yay., 1995, İstanbul - ÜNAL, Cavit, Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma, AÜDTCF Yay., 1981, Ankara - ŞERİF, Muzaffer, Sosyal Kuralların Psikolojisi, Çev. İ. Sandıkçıoğlu, Alan Yay., 1985, İstanbul BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan, Türk Milletinin Manevî Değerleri, AKMB Yay., Ankara 2005
Diğer Kaynaklar
- HÖKELEKLİ, Hayati (Editör), Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, ISBN:975-6324-26-0, Dem Yay., 2006, İstanbul - ŞENTÜRK, Habil, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, Isparta 2005 - YAPICI, Asım- ZENGİN, Zeki Salih, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma:ÇÜ İlahiyat Fakültesi Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, C.1, S.4, İstanbul 2003
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
1
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
3