of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5135
Dini İletişim ve Rehberlik
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Din hizmetleri, din eğitimi ve dinî danışmanlık mesleklerinin dayandığı iletişim ve rehberlik alanlarında bilinç oluşturmak ve bu alanlardaki sorunların çözümüne ilişkin bilimsel araştırma yapabilecek bilgi ve beceri kazanmak.
Dersin Hedefleri
1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin program öğrenme çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. İletişimle ilgili temel kavramlar ve iletişim süreci ve iletişimin unsurları hakkında bilgi sahibi olmak. .2. Din- iletişim ilişkisi, dinî iletişim ve dinî iletişim engelleri ve çözüm yolları hakkında bilgi ve beceri kazanmak. 3. Yaşanan hayatta karşılaşılan sorunlarla başa çıkmada inanç değerlerine dayalı çözüm üretebilme ve rehberlik yapabilme yeteneği kazanmak. 4. Etkili dinî iletişim becerisi sahibi olma, bu konuda edindiği bilgi ve becerileri ilgili kişi ve kurumlara aktarabilme yeteneği kazanma. 5. Din hizmetleri, din eğitimi ve dinî danışmanlık mesleklerinde çalışanlara rehberlik edebilecek uzmanlık alan bilgisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
İletişim sürecinin öğeleri, bireyler arası iletişimde kişisel sınırların önemi, iletişimde kişiliğin önemi, iletişimde duygusal ilişkilerin rolü, iletişimi engelleyen başlıca hususlar, dini iletişimin tanımı, önemi, gereği, dini iletişimde araçlar, etkili dini iletişimin önündeki engeller, bir dini iletişim modeli olarak Hz. Peygamber, dini rehberliğin gereği ve önemi, dini rehberlik ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulan alanlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
40
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Doç. Dr. Hüseyin Certel, Dinî İletişim ve Rehberlik Ders Notu, Isparta, 2009. 2-Doç. Dr. Hüseyin Certel,” Din-İletişim İlişkisi ve Dinî İletişim Engelleri”, SDÜ İlahiyat Fak. Der., sayı:, ss.
Diğer Kaynaklar
1-Köylü, Mustafa, Psiko-Sosyal Açıdan Dinî İletişim, İkinci Bas., Ankara Okulu Yayınları, Ankara,2006. 2-Kaya, Mevlüt, Din Eğitiminde İletişim ve Dinî Tutum, Etüt Yayınları, Samsun, 1998. 3-Cebeci, Suat, Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dinî İletişim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5