of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5136
Modern Psikoloji Tarihi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Psikolojinin tarihi ve ekolleri hakkında bilgi edinme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma
Dersin Hedefleri
? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri,
Dersin Öğrenme Çıktıları
? Modern Psikoloji Tarihi ve Ekolleri ile ilgili temel kaynakları, ? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, ? Psikoloji ekolleri, bu görüşlerin birbirinden farklı ve birbirine benzer yönlerini, aralarındaki eleştirileri, ? Psikoloji tarihi içinde din psikolojinin doğuşu, hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Psikolojinin tarihi gelişimi, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, psikanaliz, gestalt psikolojisi, hümanistik ve bilişsel psikoloji
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. SCHULTZ, Duane P.– Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Çev. Y. Aslay, Kaknüs Yay., İstanbul 2001 2. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 3. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 4. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993
Diğer Kaynaklar
1. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 2. ÖZAKPINAR, Yılmaz, Psikolojinin Kavramsal Yapısı, Ötüken Neş., İstanbul 2000
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
1
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
3