of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5138
İbadetin Psikososyal Fonksiyonları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İbadetin psikolojik yönünü kavrama, yorumlama ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma
Dersin Hedefleri
? Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri,
Dersin Öğrenme Çıktıları
? İbadet Psikolojisi ile ilgili temel kavramları, ? Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, ? İbadet çeşitleri ve bunların anlam ve fonksiyonları, ? İbadet ve kişilik ilişkisi, ? İbadetin toplum ve kültür açısından önemi ve fonksiyonları, hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
İbadetin anlam, fonksiyonları ve çeşitleri, ibadet ve kişilik ilişkisi, ibadetin toplum ve kültür açısından önemi ve fonksiyonları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ULUDAĞ, Süleyman, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, TDV Yay., Ankara 1989 ŞENTÜRK, Habil, “Namaz İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler Üzerine Pilot Bir Araştırma: SDÜ İlahiyat Fakültesi Örneği”, SDÜİF Dergisi, 2004/2, S.13, Isparta 2005 SEZEN, Yümni, Kurban ve Din, İz Yay., İstanbul 2004
Diğer Kaynaklar
1. PEKER, Hüseyin, Din Psikolojisi, Samsun 2000 2. HÖKELEKLİ, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yay., Ankara 1993 3. ŞENTÜRK, Habil, Din Psikolojisi, Esra Yay., İstanbul 1997 4. ŞENTÜRK, Habil, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, Isparta 2005 5. ŞENTÜRK, Habil, İbadet Psikolojisi, İz Yay., İstanbul 2000
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
2
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
2