of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5140
Sosyal Psikoloji
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
yok
Dersin Amacı
Dinî yaşantıyı sosyalpsikolojik bakış açısıyla araştırabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin program çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Sosyal psikolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 2. Dinî hayatı ve toplumsal olayları sosyal psikolojik bakış açısıyla inceleyebilir. 3. Disiplinler arası bilimsel yaklaşıma sahip olur. 4. Araştırma metot ve yöntem bilgisini zenginleştirir. 5. Sosyolojik ve psikolojik yaklaşımı birlikte kullanma becerisi kazanır
Dersin İçeriği
Sosyal psikolojinin ortaya çıkışı, sosyal psikolojinin sosyoloji ve psikoloji ile ilişkisi, sosyal psikolojik yaklaşımın diğerlerinden farkı ve gereği, statü, rol, grup dinamiği, liderlik, tutumlar, sevgi ve çekicilik, saldırganlık, özgeci davranış, kentsel ve çevresel psikoloji.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
20
3
60
Ödev
3
40
Ödevler
3
14
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
189
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-Hüseyin Certel, Sosyal Psikoloji
-J. L. FREEDMAN - SEARS - CARLSMITH, Sosyal Psikoloji
Diğer Kaynaklar
-Hüseyin Certel, Sosyal Psikoloji
-J. L. FREEDMAN - SEARS - CARLSMITH, Sosyal Psikoloji
Materyal
Dokümanlar
-Hüseyin Certel, Sosyal Psikoloji
-J. L. FREEDMAN - SEARS - CARLSMITH, Sosyal Psikoloji
Ödevler
Dönem içinde öğrencilere konularla ilgili ödevler verilir.
Sınavlar
Dönem içinde bir ara sına, dönem sonunda bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5