of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5145
Dinlerde Misyon
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Nasuh GÜNAY
Dersin Yardımcıları
Dr.Öğr.Üyesi Azize UYGUN, Dr.Öğr.Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Amacı
Dinlerin misyon çalışmalarını kavrama bilgisi becerisini kazanma
Dersin Hedefleri
Dinlerin Misyonerlik faaliyetlerini kavrama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Misyon ile ilgili temel kavramlar Farklı Dinlerin misyonun çalışmalarının analizi Misyon çalışmalarının genel özelliklerinin analizi Dinlerde Misyonun önemi ve değerini analiz etme Dinlerin Misyon metot ve stratejileri bunların teorik ve uygulama alanlarının tahlili
Dersin İçeriği
Misyonla ilgili temel kavramlar, Çeşitli dinlerde misyon çalışmaları, dogu dinlerinde misyon, Hıristiyan misyonerliğinin tarihi, metotları, günümüzde misyon, İslam dininde tebliğ çalışmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
14
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
NAsuh GÜNAY, Günümüz Türkiyesinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006.
NAsuh GÜNAY,Türkiyede YeniÇağ İnançları,Isparta 2011.
Diğer Kaynaklar
NAsuh GÜNAY, Günümüz Türkiyesinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006.
NAsuh GÜNAY,Türkiyede YeniÇağ İnançları,Isparta 2011.
Materyal
Dokümanlar
NAsuh GÜNAY, Günümüz Türkiyesinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006.
NAsuh GÜNAY,Türkiyede YeniÇağ İnançları,Isparta 2011.
Ödevler
 
Sınavlar
Yazılı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
0
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
0