of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5150
Doğu Dinlerinde Misyon
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Doğu Dinlerinde görülen misyon çalışmalarının tarihini, amaç yöntem ve çalışma şekillerini becerisini kazandırmak.
Dersin Hedefleri
Doğu Dinlerinin misyon çalışmalarını ve metotlarının analizini yapabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Doğu dinlerinin genel özellikleri Doğu dinlerindeki misyon anlayışı ve misyonda takip edilen metotların, çalışma usullerinin tespiti ve kavranması.
Dersin İçeriği
Doğu Dinlerinde görülen misyon faaliyetlerinin tarihçesi, metotları, çalışma şekilleri ve bu grupların misyon çalışmalarının günümüzdeki durumları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
14
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Maharishi MAHESH YOGİ, Varlık Bilimi ve Yaşama Sanatı (çev. Sungur Pamir, Sehan Akkuş), İstanbul 1999, xxiii, xxiv. Sir James BOLEVARD, Meditasyon (çev. Şebnem Gürpınar), İstanbul 1993. Günümüz Türkiye'sinde Misyonerlik Faaliyetleri, Fakülte Kitabevi, Isparta2005; Günay, N., " Tarihi Süreç Açısından Budizm ve Öğretisi ", Arayışlar, 1, 173-193, (1999); Doç.Dr. GÜNAY,N., "Yoganın Mahiyeti ve Çeşitleri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 19, 2007/2, Isparta 2007,51-79, Hacer Çoban, Transandantal Meditasyon, Isparta 2005. Johannes F.BOECKEL, Pratik Meditasyon Tekniği (çev. Ercan Tuzcular), İstanbul 1996
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.