of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5152
Dini Etnoloji
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. NAsuh GÜNAY, Dr. Öğr.Üyesi Azize UYGUN, Dr. Öğr.Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Din anlayışı ile birlikte varlığını devam ettiren popüler inançlar da denilen Halk inançlarını ve uygulamalarını tanıma, yorumlama becerisini kazandırmak.
Dersin Hedefleri
Halk inançlarını ve uygulamalarını tanıma, yorumlama becerisini kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Din, Etnoloji ve Dini Etnoloji, Popüler İnanç kavramları ve ilkeleri Halk inançlarının Popüler inançların doğası ve özelliklerinin analizlerinin yapılabilmesi. Varlığını devam ettiren halk inançlarının ve uygulamalarının tespitinin yapılması ve analiz edilmesi, varsa eski ve diğer dinlerle olan bağlantılarının tespit edilmesi. Halk inançlarının insan yaşamına etkilerinin tespitinin yapılabilmesi Halk inanç ve uygulamalarının tespitinde kullanılacak uygulama ve yöntemlerin kavranması.
Dersin İçeriği
Etnoloji ve dini etnoloji kavramları, dini etnolojinin konusu olan inanç ve uygulamaların tarihi yönü, insan hayatı ile ilgili inanç ve uygulamalar, agaç, ates, dag, veli kültü, büyü ve çesitleri, nazarla ilgili inançlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
3
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
14
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hlak İnançları El Kitabı Ed: Durmuş ARIK, Ahmet Hikmet EROĞLU
Diğer Kaynaklar
Hlak İnançları El Kitabı Ed: Durmuş ARIK, Ahmet Hikmet EROĞLU
Materyal
Dokümanlar
Hlak İnançları El Kitabı Ed: Durmuş ARIK, Ahmet Hikmet EROĞLU
Ödevler
 
Sınavlar
Yazılı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
0
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
0