of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5158
Kutsal Kitaplar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Azize UYGUN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dinlerin temelini oluşturan kutsal kitaplarını özellik ve içerik olarak tanıma bilgisini kazanma
Dersin Hedefleri
Okuyucuya Kutsal Kitap kültürünü vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kutsal Kitap kavramının analizi Kutsal Kitapların özelliklerinin tahlili Vahye dayanan dinlerin kutsal kitaplarının özelliklerinin analizi Kurucuya ait olduğuna inanılan kutsal kitapların özelliklerinin analizi Kutsal kitapların bir araya getiriliş evrelerinin tahlili
Dersin İçeriği
Zerdüştlüğe ait kutsal kitaplar, Hinduizm?e ait kutsal kitaplar, Budizm?e ait kutsal kitaplar, Taoizm?e ait kutsal yazılar ve içerikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
3
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
4
64
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Süleyman Turan&Emine Battal, Dünya Dinlerinde Kutsal Kitaplar, STS Yayınları, Rize 2015.
Diğer Kaynaklar
Süleyman Turan&Emine Battal, Dünya Dinlerinde Kutsal Kitaplar, STS Yayınları, Rize 2015.
Materyal
Dokümanlar
Süleyman Turan&Emine Battal, Dünya Dinlerinde Kutsal Kitaplar, STS Yayınları, Rize 2015.
Ödevler
 
Sınavlar
Yazılı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5