of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5174
Etik ve Din Felsefesi Problemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ahlak felsefesinin kavramları, konularını, problemlerini anlamak
Dersin Hedefleri
Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ahlak Felsefesi ile ilgili temel kavramları, ahlak teorileri, Felsefi ahlak öğretileri, Etik ve moral kavramları Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri Ahlak Teorilerini oluşturan temel unsurlar ve bunların anlam ve işlevleri Belirli Ahlak ? etik akımları ve bu akımların temsilciline ait temel metinlerin incelenmesi ve konuyla ilgili bilgi sahibi olma Ahlak felsefesinin temel sorunlarını gerektiği şekilde kavrama ve bu sorunları değişik felsefi açılardan irdeleyebilme ve gerekli kaynakları tanıma ve anlama yeteneği kazandırır
Dersin İçeriği
Ahlaki değerler (iyi-kötü kavramları); Mutluluk ahlakı, vazife ahlakı, varoluşçu ahlak, ahlaksızlık ahlakı; Sosyolojik ahlak, psikolojik ahlak, biyolojik ahlak, İslam ahlakı; Ahlaki davranışlar ve özellikleri; Ahlaki yargı kavramı; Ahlaki eylemlerin kaynağı ve ahlakı temellendirme problemi; Ahlaki davranışlarda gaye ve vazifelerin niteliği problemi; Ahlaki özgürlük, ahlaki sorumluluk ve ahlak kanunu kavramları Vazife anlayışı, ahlakta hak ve hukuk kavramı, ahlaki vicdan, vicdanın değeri ve onu etkileyen faktörler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
6
10
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell. Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul , 2006
Diğer Kaynaklar
Hüsameddin Erdem, Ahlaka Giriş, Konya 1993
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5