of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5178
Sistematik Felsefe
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sistematik felsefe, felsefe¬yi tarihsel bir açıdan ele alan yaklaşımlardan farklı olarak, felsefenin epistemoloji, ontoloji, değer gibi alanlarında felsefi yöntemleri kullanıp, analiz ve eleştiriyi ve bu arada, yeni felsefi bilgiler üretmek.
Dersin Hedefleri
Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Felsefenin terim ve kavramlarına hakim olma. Felsefe metnini değerlendirmeyi öğrenme.
Dersin İçeriği
Bilgi Teorisi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Varlık Felsefesi, İnsan Felsefesi, Kültür Felsefesi, Toplum Felsefesi, Değerler, Dil Felsefesi, Tarih Felsefesi gibi alanlarında çalışmalarda bulunulmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
6
7
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Felsefe Tarihleri
Diğer Kaynaklar
Alparslan AÇIKGENÇ, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, 2002 Ayhan BIÇAK, Tarih Felsefesinin Oluşumu, Dergah Yayınları, 2006 Kenan GÜRSOY, Bir Evrensel Projemiz Var mı?, Etkileşim Yayınları 2007 İsmail KARA, Bir Felsefe Dili Kurmak Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi, Dergah Yayınları 2001 Ernst CASSİRER, Dil Sembolik Formlar Felsefesi I, Hece Yayınları 2005 Hilmi Ziya ÜLKEN, Felsefeye Giriş – 2, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009 Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri Ve Kültür Felsefesi, doğu-batı 2008 Doğan ÖZLEM, Etik - Ahlak Felsefesi - Bütün Eserlerine Doğru -12 2008, inkılap kitapevi A. Kadir ÇÜÇEN, Varlık Felsefesi, ezgi kitabevi, 2009 Doğan ÖZLEM, , Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İnkılap Kitabevi , 1997
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5