of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5181
Klasik Mantık ve Düşünce
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Din felsefesi bakış açısıyla mantığın temel problemlerini, mantık ekolleri ve kavramları ile anlamaya çalışmak
Dersin Hedefleri
Din felsefesi bakış açısıyla mantığın temel problemlerini, mantık ekolleri ve kavramları ile anlamaya çalışmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Din felsefesi bakış açısıyla mantığı ve temel problemlerini tanımak
Dersin İçeriği
Din felsefesi bakış açısıyla mantıksal yaklaşımları ve felsefenin temel kavramları ve konuları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
6
7
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.William E. Mann, “The Blackwell Guide To The Philosophy of Religion”, Blackwell Publishing, 2004. 2. Philip L. Quinn, Charles Taliaferro (Ed.), “A Companion To Philosophy of Religion”, Blackwell Publishing, 2005. 3. Michael L. Peterson, Raymond J. Vanarragon (Ed.), “Contemporary Debates in Philosophy of Religion”, Blackwell Publishing, 2005. 4. Brian Davies, Philosophy of Religion A Guide And Anthology, Oxford University Press, New York 2000. 5. John Hick (Ed.), “Classical and Contemporary Readings in The Philosophy of Religion”, Second Edition, University of Birmingham. 6. Cafer Sadık Yaran, “Kötülük ve Theodise”, Vadi Yayınları, 1. Basım, Ankara 1997 7)Emiroğlu, İbrahim, Mantık, Asa, 1999. 8)Özlem, Doğan, Mantık, Anahtar Kitaplar,1996. 9)Çüçen, A.Kadir, Asa, 1999. 10) Ural, Şafak, Temel Mantık, Çantay Kitabevi. 11) Öner, Necati, Mantık, Ankara 12Shaw, Patrick, Logic and Its Limits, Pan Boks, 1981.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.