of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5183
Klasik Mantığın Temel Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Hülya ALTUNYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Klasik Mantığın konusu hakkında bilgi vererek Mantığın temel konularına giriş yapmak.
Düşünme, akıl yürütme becerisi kazandırmak.
Zihnin hata etmesinden korunması.
Akademik düşünmeyi öğretmek.
İslam mantık tarihi hakkında bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
Klasik Mantığa giriş yapmak.
İslam mantık tarihini anlatmak.
Kıyasın kullanım becerisini kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Klasik Mantığın içeriği ve problemleri hakkında bilgi elde edilir.
Doğru akıl yürütmeyi öğrenir.
Beş sanatı öğrenir.
Dersin İçeriği
Mantığın terim anlamı, konusu, amacı, mahiyeti, tarihçesi ve temel kavramları, kıyas ve kullanımı, beş sanat.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
6
7
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Ana Hatlarıyla Klasik Mantık, Doç. Dr. İbrahim Emiroğlu, Asa Kitabevi. 2. Temel Mantık, Şafak Ural, Çantay Kitabevi, 1995. 3. Klasik Mantık, Prof. Dr. Necati Önder, Vadi Yayınları, 2009. 4. Mantık Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi, 2000. 5. Mantık Terimleri Sözlüğü, Halil Turan, Teo Grünberg, David Grünberg, Adnan Onart, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 2003. 6. Modern Mantık Bilge, Zekai Şen, Kültür Sanat, 2003. 7. Klasik Mantık, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Asa Kitabevi, 2004.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.