of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6103
Osmanlı Dönemi Mesleki Din Eğitimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Osmanlı Dönemi mesleki din eğitimi-öğretimi hakkında kurumsal incelemeye dayalı bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Mesleki din eğitimi ve mesleki eğitim kurumları ile ilgili temel kavramları tanır. Osmanlı dönemi medreseleri hakkında genel bilgi edinir. Medrese eğitimini mesleki din eğitimi açısından değerlendirir. Medrese dışında yeni açılan mesleki din eğitimi kurumlarını değerlendirir. Osmanlı dönemi mesleki din eğitim- öğretimini tartışır.
Dersin İçeriği
Osmanlı dönemi medreseleri, Medresede mesleki din eğitimi, Medresetü'l Eimme ve'l Huteba, Medresetü'l Vaizin. Medresetü'l İrşad
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Atay,H., Osmanlılarda Yüksek Din Öğretimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
Diğer Kaynaklar
Baltacı,C.,XV-XVI Asırlarda Osmanlı Medreseleri İrfan Matbaası,İstanbul1976. Berkes ,N.,Türkiye'de Çağdaşlaşma,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul,2006. Akşit,B.,"Türkiye'deİslami Eğitim Osmanlının Son Dönemlerinde Medrese reformu ve Cumhuriyet'te İmam - Hatip Okulları",Tapper,Rıchard ,Çağdaş Türkiye'de İslam,Sarmal Yayınevi,İstanbul,1983.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.