of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6111
Klasik Dönem Sosyolojik Din Teorileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları
7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Amacı
Din Sosyolojisi alanında yer alan teorileri ele alıp değerlendirmek
Dersin Hedefleri
Klasik dönem sosyolojik din teorilerinin din sosyolojinin sistematik ve bağımsız bir ilmi disiplin olarak doğuşu ve gelişimindeki rolünü kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Din Sosyolojisi alanında yer alan teorileri ele alıp değerlendirmek
Dersin İçeriği
Genel olarak sosyoloji teorileri ve bunların düşünsel kaynakları, sosyolojik din teorilerinin çıkış noktaları ve sınıflandırılması, din sosyolojisi teorilerinin temsilcileri ve görüşlerinin değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev.Korkmaz Alemdar, Ankara, 1989. Pitirim A.Sorokin, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Çev. M.Raşit Öymen, Ankara,1974. Hans Freyer, İçtimai Nazariyeler Tarihi, Çev.Tahir Çağatay, Ankara, 1968. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Leyla Elburuz-M.Rami Ayas, İzmir, 2002. Tom Bottomore-Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, Ankara, 1997. Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, İstanbul, 2011.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5