of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6127
Din Psikolojisinde Alan ve Metot Meselesi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencinin alan bilgisi ve metot açısından doktora düzeyinde bilimsel araştırma yapabilecek düzeye ulaştırılması
Dersin Hedefleri
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Program çıktılarında tanımlanan katkıların gerçekleştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Metot bilgisi kazanır 2- Alanın problelerini tanır 3- Psikolojik bakış açısı ve psikolojik tahlil yeteneği kazanır
Dersin İçeriği
Din Psikolojisi alanında Batıda, ülkemizde ve İslam Dünyasında yapılan çalışmalar, din psikolojisinin araştırma alanları, din psikolojisinde metot meselesi, dini yaşantının boyutları, toplumuzda yaşanan dini hayatta gözlenen çarpıklıkların psikolojik bakış açısıyla değerlendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
3
40
Ödevler
3
14
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Hüseyin Certel, Din Psikolojisi, Andaç yay, Ankara-2003. 2- Hüseyin Certel, Neden Tasavvuf, Akademik Araştırmalar, Erzurum-1998. 3-Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi,DTV Yay., Ankara-1993. 4-Kerim yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları”,Atatürk Üniv. İlah. Fak. Der., sayı: 5, Erzurum-1982. 5- Kerim yavuz,”Din Psikolojisinde Metot Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniv. İlah. Fak. Der.,sayı: 5, Erzurum-1986. 6-Nils G.Holm, Çev.: A. Bahadır, Din Psikolojisine Giriş,İnsan Yay., İst.-2004.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.