of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6130
Din Psikolojisinin Problemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
yok
Dersin Amacı
Alanında problem ortaya koyabilme ve uygun yöntemlerle araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Hedefleri
1- Dersin Öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2- Dersin anabilim dalı öğrenme çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesii
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Alanın problemlerini tanır 2- Teolojik ve psikolojik bakış açılarını ayırt eder 3- Yöntem bilgisine sahip olur 4- Farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur
Dersin İçeriği
Dindarlığın boyutları, dindarlık ölçekleri, din psikolojisinde farklı yaklaşımlar, teolojik ve psikolojik yakalşım, metodik problemler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
3
40
Ödevler
3
14
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
185
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Kerim Yavuz, “Günümüzde Din Psikolojisi”
2) Robert A. Emmons-Raymond F. Paloutzıan, Çev.: Ali Ayten, “Din Psikolojisi”
3) Hasan Kayıklık, “İçerik ve Kazanım Açısından Din Psikolojisi”
4) Christopher Peterson-Nansook Park, Çev. Mustafa ULU, “Din Psikolojisi”
5) Üzeyir Ok, “Türkiye’de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve Nereye Gidebiliriz”
6) Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Dindarlığın Peşinde: Din Psikolojisinde Araştırma, Ölçme ve Yorumlama Üzerine"
7) Kerim Yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları”
8) Kerim Yavuz, (1986), “Din psikolojisinde Metod Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,0 (7)
9) Jacob A. BELZEN, Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN, “Din Psikolojisindeki Metodolojik Kaygılar: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 685-747.
10) Hayati Hökelekli, “Türkiye’de Din Dindarlık ve Din Psikolojisi Araştırmaları: Psikolojide Yerellik ve Evrensellik Tartışmaları Bağlamında Bir Değerlendirme”, DEUİFD Din Piskolojisi Özel Sayısı / 2016, ss. 311-333.

Diğer Kaynaklar
1) Kerim Yavuz, “Günümüzde Din Psikolojisi”
2) Robert A. Emmons-Raymond F. Paloutzıan, Çev.: Ali Ayten, “Din Psikolojisi”
3) Hasan Kayıklık, “İçerik ve Kazanım Açısından Din Psikolojisi”
4) Christopher Peterson-Nansook Park, Çev. Mustafa ULU, “Din Psikolojisi”
5) Üzeyir Ok, “Türkiye’de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve Nereye Gidebiliriz”
6) Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Dindarlığın Peşinde: Din Psikolojisinde Araştırma, Ölçme ve Yorumlama Üzerine"
7) Kerim Yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları”
8) Kerim Yavuz, (1986), “Din psikolojisinde Metod Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,0 (7)
9) Jacob A. BELZEN, Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN, “Din Psikolojisindeki Metodolojik Kaygılar: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 685-747.
10) Hayati Hökelekli, “Türkiye’de Din Dindarlık ve Din Psikolojisi Araştırmaları: Psikolojide Yerellik ve Evrensellik Tartışmaları Bağlamında Bir Değerlendirme”, DEUİFD Din Piskolojisi Özel Sayısı / 2016, ss. 311-333.

Materyal
Dokümanlar
1) Kerim Yavuz, “Günümüzde Din Psikolojisi”
2) Robert A. Emmons-Raymond F. Paloutzıan, Çev.: Ali Ayten, “Din Psikolojisi”
3) Hasan Kayıklık, “İçerik ve Kazanım Açısından Din Psikolojisi”
4) Christopher Peterson-Nansook Park, Çev. Mustafa ULU, “Din Psikolojisi”
5) Üzeyir Ok, “Türkiye’de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve Nereye Gidebiliriz”
6) Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Dindarlığın Peşinde: Din Psikolojisinde Araştırma, Ölçme ve Yorumlama Üzerine"
7) Kerim Yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları”
8) Kerim Yavuz, (1986), “Din psikolojisinde Metod Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,0 (7)
9) Jacob A. BELZEN, Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN, “Din Psikolojisindeki Metodolojik Kaygılar: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 685-747.
10) Hayati Hökelekli, “Türkiye’de Din Dindarlık ve Din Psikolojisi Araştırmaları: Psikolojide Yerellik ve Evrensellik Tartışmaları Bağlamında Bir Değerlendirme”, DEUİFD Din Piskolojisi Özel Sayısı / 2016, ss. 311-333.

Ödevler
Her dönem bir ödev verilir.
Sınavlar
Dönem ortasında bir ara sınav ve dönem sonunda bir final sınavı yapılacak
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5