of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6177
Mantık, Metafizik, Ontoloji
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Varlık ve mantık arasındaki ilişkiyi öğretmek.
Dersin Hedefleri
Ontoloji, mantık ve metafizik bilgisinin elde edilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Varlık, mantık ve metafizik bağlantısının kurulması, düşünme ve dile getirmenin imkanı ve doğruluk derecesi hakkında bilgilenmeyi sağlar.
Dersin İçeriği
Ontolojinin anlamı, Ontolojinin mantıkla ilişkisi, mantık ve metafizik arasındaki bağ.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
6
7
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kurbansal Sunu & Dile Getirilebilir Ve Görülebilirin Mantık Ve Ekonomileri, Melih Başaran, Ayrıntı Yayınları, 2005. Edmund Husserl Felsefesinde Mantık, Ahmet İnam/Yasin Aktay, Vadi Yayınları. Pozitivizm Ya Da Mantık Olarak Felsefe, Oğuz Özügül, Us Yayınları. Bilgi Teorisi Ve Mantık, Ernst Von Aster, Sosyal Yayınları, 1994. Mantık, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları, 2001. Leibniz Ve Felsefesi / Mantık, Fizik Ve Matefizik, Sebahattin Çevikbaş, Çizgi Kitabevi, 2006. Diyalektik Mantık, A. V. İlyenkov, Yazılama Yayınevi, 2009. Felsefe Ve Felsefi Mantık Yazıları, Prof. Dr. Teo Grünberg, Yapı Kredi Yayınları, 2005. Mantık Üzerine Yazılar, Charles S. Peirce, Öteki Yayınları 2004. Mantık Üzerine Yazılar, Charles Sanders Peirce, Öteki Yayınevi. Klasik Mantıkın Tanım Teorisi: (Aristoteles, İbn Sina Ve Port-Royal Mantıkçıları İle Sınırlandırılmış Olarak) Abdülkuddüs Bingöl, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1993.
Diğer Kaynaklar
1. Mantık Felsefesi, Yard. Doç. Dr. İsmail Köz, Elis Yayınları, 2003. 2. Mantık Ve Diyalektik, Aydın Çubukçu, Evrensel Basım Yayın.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.