of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6179
İslam Düşüncesinde Mantık Geleneği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İslam Mantık anlayışı hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Hedefleri
İslam felsefesinde Mantık ilminin konumu hakkında bilgi edinmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İslam Düşüncesinde Mantığın yerini öğrenmek, mantık ilmine kapsamlı bakış sağlar.
Dersin İçeriği
İslam düşüncesinde Mantığın ortaya çıkışı ve gelişimi, Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd Mantığı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
6
7
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Farabi'nin Bazı Mantık Eserleri, Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1990. 2.Gazali'nin Mantık Anlayışı, Dr. İbrahim Çapak, Elis Yayınları, 2005. 3.İlm'l-Mantık Mizanu'l-Ukul, Muhammed Hüseyin En-Neccar, Kubbealtı-Sahaf. 4. İslam'da Suri Mantık, Süleyman Fahir, Eser Neşriyat. 5.Aristoteles Gazzali İle Leibniz'de Yargı Mantığı, Sadık Türker, Dergah Yayınları, 2002. 6. II. Analitikler Burhan, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. 7. Mantığa Giriş Medhal, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. 8. Birinci Çözümlemeler, Aristoteles, Dost Kitabevi Yayınları. 9. Kategoriler, Aristoteles, İmge Kitabevi Yayınları. 10. Organon 5 Topikler, Aristoteles, Hamlet Yayınları.
Diğer Kaynaklar
İkinci Çözümlemeler, Aristoteles, Yapı Kredi Yayınları. İsagoge Aristoteles'in Kategorilerine Giriş, Porphyrios, Remzi Kitabevi. Harfler Kitabı, Farabi, Litera Yayınları, 2008. İsaguci Mantığa Giriş, Ebheri, İz Yayıncılık. Yorum Üzerine Kitabu'ş-Şifa İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. Topikler, İbni Sina, Litera Yayınları, 2008. Sofistik Deliller Safsata, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. Düşünme, Konuşma Ve Söz Verme (El-Me'arifur'l-Akliyye), Gazali, İnsan Yayınları. Aristo'nun Mantık Ve İlim Anlayışı, Hamdi Ragıp Atademir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1974. Mantık Metinleri, Abdurrahman Nacim/Ahmed Hamdi Şirvanlı/Kudret Büyükcoşkun, Ravza Yayınları.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.