of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6192
Medya ve Din Öğretimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
medyanın din öğretimi açısından çocuk ve ailenin hayatındaki rolü ve önemi konusunda bilgilendirmektir.
Dersin Hedefleri
Medya kültürü ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin din öğretimi açısından incelenmesi bu dersin odak noktasını oluşturacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Medyanın din öğretimine etkilerini ifade eder. konu ile iligli örnekler verir. medyanın çocuğun dini gelişim üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Kitle iletişim araçları
Medya- Sosyal medya kavramı
Medyanın İşlevleri
Çocuğun bilişşel ve dil gelişiminde medyanın rolü
Aile, çocuk , medya ve din ilişkisi
Okul, çocuk ve medya ilişkisi
Medya ve Şiddet
Medya okur yazarlığı
Görsel medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (tv programları)
Yazınsal medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (Dergiler, gazeteler)
Sosyal medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (websiteleri ….)
Örgün din öğretiminde medyanın kullanılması
Yaygın din öğretiminde medyanın kullanılması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Medya ve Çocuk Rehberi - Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu/ Yrd. Doç. Dr. Nurdan Akıner
EĞİTİM KİTABEVİ - ISBN:9758890538
Diğer Kaynaklar
American Academy of Pediatrics. (2006). Active healthy living: Prevention of childhood obesity through increased physical activity. Pediatrics 117(5), 1834-1842.
Calvert, S. (2005). Media and Early Development. In Blackwell Handbook of Early Childhood Development. McCartney, K. and Deborah Phillips (eds). Blackwell Publishing, 2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
3
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4