of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6196
Maşrıkî Felsefe
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-salih aydın
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İslam felsefesinin ana gövdesini oluşturan doğu felsefesi hakkında bir bilgi düzeyi oluşturmak
Dersin Hedefleri
Farabî ve İbn Sina gibi Doğu İslam Felsefesini tanıtmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Farabi ve İbn Sina gibi filozofların İslam kültür ve medeniyetine katkıları
Batı rönesansının doğuşunda Müslüman filozofların katkıları
Dersin İçeriği
Kindî Farabi İbn Sina ve diğer doğu İslam filozofları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
6
60
Ödev
0
0
Ödevler
5
3
15
Devam
0
0
Sunum
2
3
6
Uygulama
0
0
Proje
3
3
9
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
5
1
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İslam Felsefesi ders notları
Diğer Kaynaklar
Kindinin Risaleleri
Farabi'nin Eserleri
İbn Sina Külliyatı
Gazali ve İbn Rüşd'ün Tehafütleri
Materyal
Dokümanlar
.
Ödevler
1 ödev
Sınavlar
iki sinav vardir ikisi de klasik usuldur
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
2
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
3