of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6197
Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Okumaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Halit Ahmet Çiftçi
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Kutsal Kitaplarda adı geçen peygamberler hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Hedefleri
Kutsal Kitaplarda adı geçen peygamberleri yakından inceleme ve tanıma
İlahi emirlere uymayan toplumların helak edilme sebepleri ve çağdaş dersler çıkarma
Peygamber mucizelerini ve günümüze bakan yönleri üzerinde fikir üretme
Peygamber mucizelerini ve günümüze bakan yönleri üzerinde fikir üretme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Peygamberler hakkında temel bilgileri öğrenme ve yorum yapma becerisi
Peygamberler hakkında temel kaynaklara ulaşma
Tarih boyunca gelen peygamberlerin misyonlarını tanıma ve kavrama
Tarihin karanlık dönemlerini ilahi kaynakların aydınlattığının farkında olma
Tüm ilahi kitaplarda peygamberlerin mesajlarının ortak olduğunu bilme
Dersin İçeriği
İlahi Kitaplarda adı geçen bütün peygamberlerin Hayatları ve Tevhit Mücadeleleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
6
5
30
Ödev
1
20
Ödevler
6
5
30
Devam
1
10
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
4
5
20
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kitab-ı Mukaddes: Eski Ahit (Tevrat), Yeni Ahit (İnciller), Apogrif İnciller ve Kur’ân-ı Kerim
Diğer Kaynaklar
Kitab-ı Mukaddes: Eski Ahit (Tevrat), Yeni Ahit (İnciller), Apogrif İnciller ve Kur’ân-ı Kerim
Materyal
Dokümanlar
Ders ile ilgili belgeselleri Arşiv araştırmaları, Arkeolojik bulgular, Tarih ve Coğrafya Araç ve gereçler
Ödevler
Haftalık Derse Hazırlık Ödevleri, Kitap Özetleri çıkarma, Bilgi Grupları, seminer ve sunumlar
Sınavlar
1 Vize
1 Final
1 Seminer
Ders Sunumu
Kitap tanıtımı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
3